Location

Latokartanonkaari 3
Latokartanonkaari 3, Helsinki

Date

08 Mar 2018

Time

16:00 - 18:00

AAKE-hankkeen pedagoginen kahvila

Järjestäjä: Helsingin yliopisto (Justus Mutanen)

Arvioitu osallistujamäärä: 40

AAKE-hanke (Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke. Siinä kehitetään 1) kandivaiheessa olevien aineenopettajaopiskelijoiden opintoja, 2) mentoriopettajatoimintaa aineenopettajaopiskelijoiden ja työssä toimivien opettajien välille ja 3) opetusmateriaalia työssä toimivien opettajien tueksi. Lisää tietoa hankkeesta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/.

Tapahtumaan kutsutaan hankkeessa toimivia mentoriopettajia, aineenopettajaopiskelijoita sekä aineenopettajia pääkaupunkiseudulta. Tapahtuma on suunnattu erityisesti biologian ja maantieteen aineenopettajaopiskelijoille ja aineenopettajille. Kahvilan teemana on opettajan hyvinvointi ja työssä
jaksaminen. Tapahtumassa on paneelikeskustelu,
pienryhmätyöskentelyä ja vapaata keskustelua. Kahvitarjoilu, vapaa
pääsy.