Location

Yliopistonkatu 4
Yliopistonkatu 4, Helsinki

Date

24 Nov 2017 - 25 Nov 2017

Time

07:00 - 24:00

Helsinki Challenge Final Party

Järjestäjä: Helsinki Challenge, Helsingin yliopisto