Jakoprosessi ja periaatteet 2017

 

Helsinki Think Company jakaa Think Company Fundia vuosittain 10 000 euroa avustuksina lupaaville ja liiketoimintaansa aloitteleville yhteisöstä kumpuaville tiimeille.  Jaossa on enimmillään 2500 euron suuruisia avustuksia liiketoiminnan käynnistämiseen sekä 500 euron kevyempää avustusta, jotka on tarkoitettu idean testaamiseen ja kehittelyyn.

Avustuksia jaetaan kirjallisten hakemusten ja tiimien pitchausten perusteella neljännesvuosittain. Helsinki Think Company ry:n hallitus käsittelee hakemukset hallituksen kokouksessa sekä valitsee pitch-illan jälkeen lopulliset avustusten saajat. Avustusta ei voi saada ilman hakemusta ja pitchausta. Tiimin on jo hakuvaiheessa hyvä varmistaa pääsynsä kyseisen hakukvartaalin pitchaus-iltaan.

Distribution process and requirements

 

Helsinki Think Company annually distributes 10k € in funding through the Think Company Fund to promising teams and ventures that arise from the Think Company community. There are grants of up to 2500€ for starting a business and also a lighter 500 € grant for testing and piloting the idea.

In order to get a grant, each team must write an application and pitch their idea. Grants are distributed in every quarter. Helsinki Think Company Board evaluates the applications in Board meetings and in the Pitching night receivers of the grant are chosen.  The grant cannot be received without an application or a pitch. The team needs to ensure to be able to join the pitching night.

Aikataulu syksy 2017

Ke 16.08. Hakulomake aukeaa

Pe 01.09. Haku loppuu klo 23.59

Ma 11.09. Pitch-ilta klo 18

 

Ma 13.11. Hakulomake aukeaa

Ke 22.11. Haku loppuu klo 23.59

Ma 27.11. Pitch-ilta klo 18

 

Vuoden 2018 hakukierrokset ja ajankohdat julkaistaan tammikuussa.

Schedule for Fall 2017

Wed 16.08. Application form opens

Fri 01.09. Application period closes at 23.59

Mon 11.09. Pitching night 18.00

 

Mon 13.11.  Application form opens

Wed 22.11. Application period closes at 23.59

Mon 27.11. Pitching night 18.00

 

Schedule for 2018 will be released in January.

Avustuksen myöntämisen periaatteet

2500 euron tiimeille tarkoitetut avustukset jaetaan vähintään kolmen hengen tiimeille seuraaviin kriteereihin nojaten:

Lupaava. Lupaavalla tarkoitetaan mielenkiintoista ja todellista liiketoimintapotentiaalia omaavaa ideaa. Tiimin liiketoimintamalli on realistinen ja kiinnostava.

Ajankäyttö ja sitoutuminen. Tiimillä on realistinen käsitys ajankäytöstä, mitä projekti vaatii ja on sitoutunut vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Liiketoimintaansa aloittava. Tiimin, joka saa Think Company Fundin avustuksen, tulee olla liiketoiminnan käynnistysvaiheessa. Yritys voi olla jo juridisesti olemassa ja sen liiketoimintaa aloiteltu, joskin vielä pienessä, kokeilevassa mittakaavassa.

Helsinki Think Companyyn kytköksissä oleva. Tiimi voi olla lähtöisin jostain HTC:n ohjelmasta, kuten Mini Challengesta, Bootcampista, tai 4UNIsta. Tiimin ei ole ollut kuitenkaan pakko syntyä Think Companyn järjestämässä tapahtumassa, vaan olennaista on, että se työskentelee säännöllisesti HTC:n tarjoamien palveluiden, kuten yhteistyöskentelytilojen, piirissä. Tiimi sitoutuu vastaamaan avustusta koskevaan seurantaan puolen vuoden päästä saatuaan tuen. Sitä voidaan käyttää Helsinki Think Companyn markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkkinä “HTC-lähtöisestä liiketoiminnasta”.

 

500 euron testausavustuksia haetaan muuten samoilla periaatteilla, mutta idean liiketoimintamallin keskeneräisyys sallitaan. Lisäksi eduksi katsotaan konkreettinen suunnitelma, miten idean testaus ja/tai tuotteen tai palvelun prototyypin kehittely toteutetaan eli mihin avustusrahat käytetään.

Puolen vuoden päästä tuen saatuaan tiimi on velvollinen kirjoittamaan lyhyen blogipostauksen, mitä on saanut aikaan ja mitä tuki on hyödyttänyt heitä.

Think Company Fundin jaosta päättää yhdistyksen sen hetkinen hallitus. Kaikki hakemukset käsitellään yksitellen tapauskohtaisesti edellisiä kriteereitä ja avustussummia soveltaen.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Helsinki Think Company ry:n puheenjohtaja Rosa Smolander, rosa.smolander@thinkcompany.fi.

Criteria for receiving the grant

 

2500 euro grant will be awarded for teams of at least 3 people, leaning against the following criteria:

Promising. The idea must be promising and have interesting & realistic business potential.

Timing.  The team needs to have a realistic view of their timing, what the project requires and how committed everyone is to these requirements.

Early-stage ventures. To qualify for funding, teams must be in an early start-up phase. The company can exist legally and it already can have  sen liiketoimintaa aloiteltu, joskin vielä pienessä, kokeilevassa mittakaavassa.

Related to Helsinki Think Company. The teams can have started from one of the HTC accelerator programs/challenges such as Mini Challenge, Bootcamp or 4UNI.However, applying teams are not obliged to have originated from an HTC event, but it is essential that the team regularly uses the services provided by HTC. These services include co-working spaces and more. Team is required to report after 6 months what they have achieved which can be used in Helsinki Think Company communication and marketing.

 

You can apply for a 500 euro test grant with the same basic criteria for funding. Test grants can be awarded for projects in ideation-phase. A concrete plan outlining the scope and idea of the venture is favorable; how the prototype or service will be executed and how will the fund be used.

6 months later the team is committed to write a short blogpost of how the grant has supported the team.

In the end the Board of Helsinki Think Company decides who will receive the fund. All applications will be considered case by case using the previous criteria and fund sums.

Rosa Smolander, Chair of Helsinki Think Company will answer to additional questions, rosa.smolander@thinkcompany.fi.