Kolmas 4UNI alkaa – suomalaiset äänestivät haasteet

Kolmas kerta toden sanoo: korkeakouluopiskelijoiden ratkaisukilpailu 4UNI starttaa jälleen lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Opiskelijat on valittu ja tiimit kasattu.

Vuoden 2017 4UNI tarttuu kolmeen 100-vuotiasta Suomea varjostavaan haasteeseen, jotka suomalaiset itse ovat nimenneet maan suurimmiksi ongelmiksi: energiantuotannon tulevaisuuteen, terveys- ja hyvinvointipalvelujen heikkoon saatavuuteen sekä muuttuvan työelämän synnyttämään epävarmuuteen.

Näin haasteet valittiin:

4UNI:n ja Helsinki Think Companyn pitkäaikainen yhteistyökumppani Sitra järjesti viime vuonna joukkoistuksen, jossa kansalaisilta kysyttiin Suomen tärkeintä haastetta. Yli tuhannen ehdotuksen joukosta 25 kansalaisen joukko, haasteraati, jatkojalosti neljä ongelmaa, joista yksi äänestettiin ratkaistavaksi Sitran Ratkaisu 100 -kilpailussa.

Ilman ratkaisijaa jäi siis kolme ylimääräistä, mutta aivan yhtä tärkeää ongelmaa. Nyt ne saavat arvoisensa huomion, kun 4UNI:n tiimit pureutuvat niihin syksyn ajan, ja kukaties vielä pitkään tulevaisuudessa.

Ratkaisu 100 -kilpailun vetäjä, Sitran asiantuntija Kalle Nieminen iloitsee siitä, että kaikki haasteet pääsevät työn alle.

– Kaikki kolme ovat aidosti isoja, vaikeita yhteiskuntamme haasteita, joita ei ratkaista yhden tahon toimesta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan useita rinnakkaisia ratkaisuja ja innovaatioita yli sektorirajojen.

Nieminen näkee erityistä arvoa siinä, että ratkaisuja kehittävät juuri opiskelijat.

– On loistavaa, että saamme tulevat vaikuttajat, päättäjät ja tulevaisuudentekijät kehittämään ratkaisuja. Sekin on 4UNI:ssa arvokasta, että ratkaisijat tulevat eri tieteenaloilta. Esimerkiksi työn tulevaisuuteen tai ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykseteivät ole vain ekonomistien tai ympäristöalojen asiantuntijoiden ratkaistavissa, vaan tarvitaan useita eri näkökulmia ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Nieminen haluaa nähdä tiimeiltä ennen kaikkea kahta asiaa: yhtäältä realistisia, toteuttavia ideoita ja toisaalta selkeää vaikuttavuutta.

– Haluan nähdä aitoa impactia. Ideoita, joilla todella on vaikutusta. Uskon, että sillä kilpailu voitetaan.

Nieminen on seurannut 4UNI:a myös kahtena aiempana vuotena.

– Niiden perusteella olen nähnyt, että tämä on mieletön mahdollisuus kenelle tahansa opiskelijalle. Haluan kannustaa eri alojen ihmisiä tarttumaan tähän ennakkoluulottomasti. Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen 4UNI:n kaltaisessa kilpailussa on paitsi tärkeää, myös kokemus, joka ei varmasti unohdu.