Location

Latokartanonkaari 3
Latokartanonkaari 3, Helsinki

Date

20 Apr 2018

3AMK ProjektiBoosteri

3AMK tarkoittaa kolmea uusimaalaista ammattikorkeakoulua –
Haaga-Heliaa, Laureaa ja Metropoliaa – yhdessä. Niiden
yhteenliittymää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
osalta kutsutaan nimellä R&D Excellence.
ProjektiBoosteri on yhteistyötoimintamalli, joka tuo R&D Excellencen
henkilöstön, yhteistyökumppanit sekä yritykset monialaisesti
yhteen.