Location

Haartmaninkatu 4
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Date

22 May 2019

Helsingin yliopiston hallituksen kokous

Helsingin yliopiston ylin päättävä elin kokoustaa Terkossa toukokuun lopulla.

Hallituksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu:
– päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista

-päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
-huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
-hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
valitsee rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
-hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
-tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
-päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa rehtori.

Tila: Helsinki Think Company Cube
Osallistujat: 10