Location

Pietari Kalmin katu 5
Pietari Kalmin katu 5, Helsinki

Date

30 Jan 2020

Time

16:00 - 18:00

Maantieteen opetus -kahvila

Järjestäjä : Helsingin yliopiston maantieteen MAA 240 -kurssi
Osallistujamäärä: n. 25-40

Maantieteen didaktiikkaa käytännössä -kurssin yhteydessä järjestettävä kahvilatilaisuus, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kuulla maantieteen opetustyöstä työssäolevilta opettajilta. Suunnattu ensisijasesti kurssin osallistujille, mutta avoin myös muille maantieteen opettamisesta kiinnostuneille.

MAA 240 -kurssin tavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija:
– tietää tärkeimpiä näkökulmia opettajan työn luonteesta
– tuntee maantieteen sähköisen ylioppilaskokeen rakenteen ja osaa kokeen arvostelutekniikan
– osaa monipuolisesti soveltaa geomediaa ja tutkimuksellisuutta opetuksessaan
– tuntee kenttätyömenetelmiä ja käytännön demonstraatiomenetelmiä, joita voidaan soveltaa maantieteen opetuksessa eri luokka-asteilla