Location

Yliopistonkatu 4
Yliopistonkatu 4, Helsinki

Date

03 Apr 2019

Min Arktis / Meidän Arktis

Arktisella alueella asuu noin. 4 miljoonaa ihmistä, joista 10 % kuuluu johonkin alkuperäiskansaan. Asutus jakaantuu kahdeksan valtion kesken. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktinen alue lämpenee puolet nopeammin kuin muu maapallo. Arktinen alue on globaalisti vieläkin suuremman uhan alla kuin muut meille rakkaat ympäristöt. Voiko arktisen alueen monikansainen ympäristö tarjota uniikkeja ratkaiuja ilmastonmuutokseen? Voiko Saamelaisten perimätieto toimia avaintekijänä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa? Mitä me voimme tehdä asialle?

Näihin kysymyksiin haetaan vastausta Nuorten Arktisten Lähettiläiden järjestämässä puhujatapahtumassa.