Location

Latokartanonkaari 3
Latokartanonkaari 3, Helsinki

Date

26 Oct 2018

Time

10:00 - 18:00

One Health Finland: Rabies Workshop

Järjestäjä: One Health Finland ry

Arvioitu osallistujamäärä: 40-60

Moniammatillinen workshop, jolla pyritään luomaan kattava visuaalinen kartta Suomen nykyisestä rabies valmiudesta simuloimalla vuosien 88-89 tyyppinen rabies epidemia nykypäivään. Kartoituksen avulla tunnistetaan ongelmakohdat ja osa-alueet, joissa sidosryhmät ovat erimielisiä, ja näille erimielisyyksille etsitään ratkaisumalleja. Tunnistetut ratkaisuvaihtoehdot priorisoidaan olennaisimpiin huomioiden käytettävissä olevat resurssit.