Location

Haartmaninkatu 4
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Date

22 Jan 2021

Repositiot & kipsaus koulutus

Järjestäjä: Finn’Em ry

Osallistujamäärä: 15-25

Määrä ei saa korvata laatua, rutiinitoimenpiteiden yksilöllisyys.

Miksi Repositio ja kipsaus?

Sopii päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille
Repositiot ovat merkittävä osa päivystysten immobilisaatiohoitoa
Toimenpiteen hyvällä toteutuksella voidaan säästää kustannuksia ja välttää jopa operatiivinen hoito
Sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on edellytys onnistumiselle
Rutiinitoimenpiteisiin liittyy aina riskejä, jopa enemmän kuin harvemmin toteutettuihin
Miten työskentelemme

Käytännönläheistä monimuoto-opiskelua parhaimmillaan. Jaamme toimintatapojamme ja kokemuksia ryhmän jäsenten välillä
Rennosti keskustellen ja yhdessä harjoitellen, ilon kautta suurella sydämellä
Opetus rakentuu toimenpiteiden harjoittelun ympärille

KÄYMME LÄPI SEURAAVIEN MURTUMIEN/TRAUMOJEN REPOSITIOT JA IMMOBILISAATIOHOIDOT:

Yläraaja:

Värttinäluun alaosan murtuman repositio
Kyynärnivelen luksaation repositio
Olkanivelen luksaation repositio

Alaraaja:

Nilkan murtumaluksaation repositio
Patellaluksaation repositio

Lisäksi ennen kurssia täytettävän kyselyn perusteella lisäämme läpikäytäviin murtumiin/immobilisaatiohin 3-4 eniten toivottua murtumaa/vammaa. esim: Olkaluun diafyysimurtuman immobilisaatio, antebrachiumin murtuma, metakarpaali- ja sormimurtumat, sormien luksaatiot, polven vammat ja immobilisaatio, tekonivellonkan luksaation repositio, säärimurtuma, reisiluun diafyysimurtuma, jänne-/ligamenttivammat; Akilles, UCL, ACL, mallet finger, hauiksen jänteen avulsio ja rintalihakaen avulsio.

Mitä jää käteen?

Repositiotoimenpiteiden kulku tulee tutuksi. Saan lisää valmiuksia työskennellä osana moniammatillista hoitotiimiä ja sujuvoittaa toimenpiteiden kulkua. Opin tunnistamaan riskitekijöitä liittyen toimenpiteisiin.

Keinoja tunnistaa ja turvata yksilöllinen hoito repositiotoimenpiteiden aikana
Runsaasti käytännönläheistä kokemusperäistä tietoa kolleegoilta.

Kouluttajat:

Antti Haataja
Kipsimestari,
Peijaksen Sairaala

Santtu Holopainen,
Kirurgiaan erikoistuva lääkäri

Kurssista saa todistuksen ja erikoistuville lääkäreille haemme erikoistumispisteitä Itä-Suomen yliopistolta seuraaville erikoisaloille:

Akuuttilääketiede 7h
Yleislääketiede 7h
Kirurgia 7h