Location

Latokartanonkaari 3
Latokartanonkaari 3, Helsinki

Date

24 Mar 2019

Time

08:30 - 15:30

SPR:n digitaalisen vapaaehtoistyön hack

Järjestäjä: Suomen Punainen Risti

Osallistujat: 15-40

Järjestöt ovat parhaillaan uudenlaisen haasteen edessä vapaaehtoistoiminnan ollessa murroksessa. Nykypäivän vapaaehtoisista yhä suurempi osa ei halua enää sitoutua pitkäkestoisiin vapaaehtoistehtäviin ja vapaaehtoisten entistä suurempi liikkuvuus ja tietotekniikka vapaaehtoistoiminnan apuna ovat arkipäivää. Myös mahdollisuuksissa osallistua ja toimia vapaaehtoisena on suuria alueellisia eroja, joita voidaan paikata uusilla paikkaan sitomattomilla verkkovapaaehtoisuuden muodoilla.

Hackathonissa osallistujat pääsevät ratkaisemaan yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteiskunnallisesti merkittäviä haastekohtia – terveyserojen kaventamista, yhdenvertaisuutta ja miten saada ”autettavat auttajiksi”, eli miten rakentaa yhteisöä, jossa erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla aktiivisena toimijana.

Tavoitteenamme on yhdistää erilaisia idearikkaita ihmisiä niin järjestön sisältä kuin sen ulkopuoleltakin ravistelemaan nykyisiä toimintatapoja ja avata ovet aivan uudenlaisille vapaaehtoistyön muodoille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta tulossa.