Mihin tarvitaan humanistiyrittäjiä? Entä miten humanistin onnistuu hankkia rahallista tukea yritysidealleen? Nämä aiheet puhuttivat täyden katsomon vetäneessä Rohkeus yrittää -paneelikeskustelussa, joka järjestettiin 10.1.2019 Think Companylla osana Tieteiden yötä.

Panelistien näkökulmat yrittäjyyteen ovat moninaiset: tulevaisuudentutkija Roope Mokka on ollut mukana perustamassa Demos Helsinki -ajatushautomoa, Suomen kielen professori Terhi Ainiala on yritysten markkinointia tarinallistavan Tositarina-yrityksen perustajajäsen, ja Heikki Viitanen on toimitusjohtaja perustamassaan Memocate-yrityksessä, joka fasilitoi dementiapotilaiden ja -hoitajien vuorovaikutusta. Humanistisen tiedekunnan varadekaani Jussi Pakkasvirta ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto puolestaan osaavat valottaa yrittäjyyden institutionaalisia haasteita ja mahdollisuuksia.

1. Humanisteilla on paitsi yhteiskunnalle tärkeää substanssiosaamista, myös arvokkaita metakognitiivisia taitoja.

Humanistiyrittäjyyden teema veti tilan täyteen keskustan Think Companylla.

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että humanisteilla on paljon potentiaalia ja osaamista yrittäjyyteen. Henri Viitasen mukaan yhteiskuntaa ei voi rakentaa vain teollisten arvojen varaan, vaan humanistista ajattelua tarvitaan yhtä lailla.

Jussi Pakkasvirta yhtyi tähän:

”Humanismi pyrkii ymmärtämään, kuvaamaan ja selittämään kulttuuriamme ja kommunikaatiotamme. Tällainen taito on arvokasta myös työelämässä.”

Esiin nousivat myös substanssiosaamisen lisäksi humanisteille karttuvat metakognitiiviset taidot. Roope Mokan mukaan esimerkiksi humanistien vahva käsitteellinen ajattelu tuo uusia ja tarpeellisia näkökulmia yrittäjyyteen.

Kuvassa vasemmalta Roope Mokka, Outi Alanko-Kahiluoto, Heikki Viitanen ja Emmi Linnankivi.

2. Humanistiyrittäjän kompastuskiviä ovat esimerkkien puute, pelko ja vaikeudet sanallistaa omaa osaamista.

Miksei humanistiyrittäjiä sitten ole enempää? Suurimpana esteenä humanistien yrittäjyydelle keskustelussa nousi tradition puute.

”Emme sosiaalistu emmekä saa malleja siihen, että yrittäjyys on mahdollinen urapolku, kun tulemme opiskelemaan humanistiseen tiedekuntaan”, Terhi Ainiala linjasi.

Yliopistossa työskentelevät taas voivat pelätä työnsä kärsivän yritystoiminnan myötä. Heikki Viitanen muistutti, että yritystä on sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollista pyörittää myös siten, ettei kenenkään tarvitse uhrata akateemista uraansa.

Esiin tuotiin myös humanistisen osaamisen muotoilemisen vaikeus: mitä on se, mitä myydään? Omat kyvyt on pystyttävä määrittämään täsmällisesti, mikä on monille valmistuville vaikeaa.

Yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy myös rakenteellisia haasteita, kuten Outi Alanko-Kahiluoto toi esille: koska humanistinen osaaminen ei ole esimerkiksi teknologioiden lailla tuotteistettavissa ja patentoitavissa, voi rahoitushaku olla vaikeaa. Myös sosiaaliturvaa voisi hänen mukaansa muokata suuntaan, jossa itsensä työllistäjien asema väliinputoajina helpottuisi.

Paneelin veti Helsinki Think Companyn tiimin oma humanisti, Emmi Linnankivi.

3. Humanistiopiskelija hyötyy monitieteisistä kursseista.

Yliopistokin voisi nykyistä enemmän rohkaista opiskelijoita yrittäjyyteen. Jussi Pakkasvirran mukaan opetuksessa tähän voitaisiin kannustaa esimerkiksi tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa ja mahdollistamalla työelämäopintojen suorittaminen omalla yritystoiminnalla.

Terhi Ainiala piti yhtenä hyvänä kannustimena myös monitieteisiä kursseja, joilla pääsee tekemään projekteja eri alojen ihmisten kanssa:

”Kun löytää ihmiset, joilla on samat kiinnostuksen kohteet ja varioivaa osaamista, voi projekteilla olla mahdollisuus edetä kohti yritystoimintaa.”

4. Jos yrittäminen pelottaa, kannattaa aloittaa pilottiprojektista.

Yrittäjyys vaatii rohkeutta, varsinkin jos omaa alaansa ei ole mieltänyt soveltuvaksi liiketoimintaan. Mistä siis lähteä liikkeelle?

Roope Mokan mukaan siipiään voi rohkeasti kokeilla pilottiprojektien muodossa: niistä saa arvokasta kokemusta ja hyödyllisiä kontakteja sekä pääsee kokeilemaan, mitä omalla osaamisella voi tehdä.

Myös Heikki Viitanen antoi vinkkejä yrittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille:

”Hakeudu oman piirisi ulkopuolelle, tutustu ja verkostoidu niin pääset näkemään, mihin oma osaamisesi sijoittuu suhteessa muihin. Uskalla ottaa riskejä, lähde selvittämään mahdollisuuksiasi!”

Helsinki Think Company tarjoaa neuvoja, tapahtumia, kiihdyttämöitä, tiloja ja verkostoja niin yrittämisestä alustavasti kiinnostuneille kuin jo yritystoiminnan aloittaneille. Tervetuloa tutustumaan!

Teksti: Tuuli Hongisto

Kuvat: Unsplash ja Klaus Hietala

Tutustu Think Companyyn: