Helsinki Think Company pääsi tammi-helmikuussa osaksi Helsingin yliopiston verkkosivujen uudistushanketta konseptointihaasteen muodossa. Helsinthon keräsi yhteensä yli 50 osallistujaa yliopiston omasta henkilökunnasta aina viestijöistä tutkijoihin. Haasteen keskeisenä tavoitteena oli kehittää konsepti-ideoita, jotka parantaisivat yliopiston verkkosivujen käytettävyyttä.

Osallistujat jakautuivat yhteensä kahdeksaan tiimiin pohtimaan Helsingin yliopiston verkkosivujen käyttökokemusta kuuden eri käyttäjäryhmän perspektiivistä: 

  • opiskelijarekrytointi
  • jatkuva oppiminen
  • työnantajamielikuva
  • tutkijan palvelukokonaisuus
  • kumppanuudet
  • tiede- ja ajankohtaisviestintä 

Neljän työpajan mittaisessa konseptointihaasteessa tiimit loivat mitä kekseliäimpiä ja hauskimpia ratkaisuja, joita jatkokehittämällä HY taklaa käyttäjäryhmiensä kohtaamia ongelmia. Tavoitteena oli muun muassa keksiä keinoja käyttäjäpolkujen yksinkertaistamiseksi, tiedon uudelleenjärjestelylle sekä kokonaisuuksien sidosteisuuden lisäämiseksi. Yliopiston johdolla verkkosivujen jatkokehityksessä on mukana palvelumuotoilu- ja design-yritys Digitalist Group.

Konseptointihaaste alkoi tammikuun alkupuolella koko päivän työpajalla, jossa keskityttiin tunnistamaan yliopiston verkkosivujen eri käyttäjäryhmien kokemia ongelmia. Luonnollisesti ongelmien tunnistamisen jälkeen ryhdyttiin pohtimaan ratkaisuja, joista hioutui lopullisten konseptien raakileet.

Muissa työpajoissa tiimit testasivat visioidensa toimivuutta nopeilla kokeiluilla Digitalist Groupin johdolla sekä hankkivat tarvittavaa lisätietoa ratkaisunsa tueksi. Tiimit pääsivät kuulemaan myös alan asiantuntijoiden näkemyksiä konsepteistaan, ja viimeisessä työpajassa varsinaiset verkkosivujen käyttäjät testasivat ja sparrasivat jo lähes valmiiksi jalostuneita ratkaisuja.

Helmikuun lopussa Helsinthon huipentui finaaliin, jossa tiimiläiset pääsivät pitchaamaan ratkaisunsa yleisölle sekä tuomaristolle. Tuomareina toimivat Sari Lindblom (vararehtori, HY), Juhana Aunesluoma (varadekaani, valtiotieteellinen tdk), Jaakko Kurhila (digitalisaatiojohtaja, HY) ja Mirette Kangas (Ylen Ketterän kiihdyttämön perustaja).

Voittajiksi julistettiin sekä yleisön että tuomariston suosikit. Jatkuvan oppimisen työkalu Opinderi voitti tuomariston pisteissä niukasti muut tiimit. Konsepti auttaa käyttäjää löytämään juuri hänelle sopivat jatkuvan oppimisen mahdollisuudet Helsingin yliopiston tarjonnasta tunnistamalla käyttäjän tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja koulutushistorian. Yleisöäänestyksen voitti puolestaan tiede- ja ajankohtaisviestinnän konsepti Metamaija. Tämä sisällöntuottajan puolesta esitäytetty metatietolomake nostaa uutisen yhteyteen muita sivustolta löytyviä relevantteja sisältöjä, kuten tapahtumia, podcasteja ja tietoa tutkimusryhmistä sekä koulutusmahdollisuuksista. Voittajien lisäksi kaikki muutkin ratkaisuehdotukset pääsevät jatkokehitykseen, joten jokaisen tiimin tekemä työ on todella arvokasta. Kenties voimmekin nähdä esimerkiksi Metamaijan tai Opinderin aikaansaannoksia HY:n verkkosivuilla tulevaisuudessa.

Yhteisöllisyys on nostettu entistä keskeisemmäksi osaksi Helsingin yliopiston strategiaa. Suuresta osallistujamäärästä huolimatta tunnelma Helsinthonin työpajoissa oli lämmin: nauru raikui ja osallistujat heittäytyivät innolla mukaan haasteisiin. Oli hienoa nähdä eri taustoista tulevien asiantuntijoiden innostunutta yhteistyötä, vaikka työpajatahti saattoikin uuvuttaa ja luomisen tuska painaa. Helsinki Think Companyn keräämässä loppupalautteessa osallistujat kuvasivat Helsinthonin tunnelmaa muun muassa näin:

“Meidän ryhmässä oli tosi hyvä henki, ja oli hauskaa pähkäillä jonkin verran omasta työstä irrallisia asioita porukalla, jossa oli myös minulle alun perin tuntemattomia ihmisiä.”
“Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on tällaisessa tapahtumassa aina positiivista antia.”
“Think Companyn väki oli asiantuntevaa.”

Myös Helsinki Think Companylle projekti oli harvinaislaatuinen, sillä konseptointihaasteen lopullisten tuotosten vaikuttavuus ja ennen kaikkea näkyvyys on erityisen suurta. Helsingin yliopisto on suunnannäyttäjä, sillä se kuuluu maailman parhaimpien yliopistojen joukkoon. Suomen suurimpana ja vanhimpana tiedekorkeakouluna HY edustaa myös laajemmin kansainvälisesti hehkutettua suomalaista huippukoulutusta. Helsinki Think Company toimii Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisönä, ja olemme sitoutuneet vaikuttavuuden lisäämiseen yhteiskunnassa yhdessä yliopiston kanssa. Helsinthon on malliesimerkki onnistuneesta yhteistyöstä ja siitä, että tiiviissä ajassa voidaan toteuttaa  toimivia ja vaikuttavia konsepti-ideoita, yhdessä!

 

Teksti: Oskari Nivala, Liisa Lehkonen ja Maija Leermakers

Kuvat: Eeva-Stiina Niemi