Meilahti Think Company rekrytoi

Koordinaattori, Terkko Health Hub

Meilahden terveystieteiden kirjasto Terkko muuttuu syksyllä terveys- & life science -alojen yrittäjyyden keskittymäksi, Terkko Health Hubiksi. Tilaan Haartmaninkatu 4:ään muuttaa Helsinki Think Companyn avoin yhteiskehitys- ja työskentelytila ideakiihdyttämöineen. Hubi vuokraa tiloja alan yrityksille ja tuo ekosysteeminä alan kiehtovia tapahtumia yhteen.  

Haemme Terkkoon koordinaattoria, joka luotsaa Terkko Health Hubin tilavuokraustoimintaa, markkinointia ja sidosryhmätyötä yhdessä Helsingin yliopiston, Health Capital Helsingin sekä NewCo Helsingin kanssa. Think Companyn tiimi avustaa koordinaattoria tämän tehtävissä. Kesän aikana koordinaattori valmistelee yhdessä avaintoimijoiden kanssa Terkon prosesseja, käytäntöjä ja palvelujen toteutusta. Terkon avauduttua hän toimii konseptin kasvoina, toteuttaa tilavuokrauksen kokonaisuutta, fasilitoi Terkon sisältöjä Think Companyn tiimin kanssa ja koordinoi Terkon toimintaa yhdessä muiden alueen avainhenkilöiden sekä sidosryhmien kanssa.

Koordinaattorille tarjoamme

 • Näköalapaikan terveyden ja hyvinvoinnin yritysten parissa
 • Innostavan, poikkitieteellisen ja monialaisen työympäristön
 • Tilaisuuden rakentaa uudenlaista toimintaa
 • Mahdollisuuksia kasvaa ammattilaisena

Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat

 • Terkon vuokraustoiminnan pystyttäminen ja kehittäminen
 • Hubin kokonaisuuden koordinointi yhdessä Think Companyn tiimin ja sidosryhmien kanssa
 • Talobrändin jalkauttaminen yhdessä yliopiston viestinnän kanssa
 • Avainprojektien hallinnointi
 • Terkon kehittäminen yhdessä avaintoimijoiden kanssa
 • Yhteistyömahdollisuuksien edistäminen

Odotamme koordinaattorilta

 • Korkeakouluopinnot valmiina tai perustellusti loppuvaiheessa.
 • Kokemusta terveys- ja lifescience-aloista tai Meilahdesta ekosysteeminä
 • Näkemyksellistä otetta palvelukonseptien toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • Edellytyksiä sekä taitoja toimia vastuullisena, osallistavana ja innostavana toiminnan veturina
 • Monipuolisia yhdessä työskentelyn taitoja
 • Aktiivista, oma-aloitteista ja idearikasta työotetta
 • Suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitamista
 • Kokonaisuuksien hallintaa, yhdessä sovittujen suunnitelmien käytäntöön viemistä ja tuotetun sisällön näkyväksi tekemistä selkein mittarein

Koordinaattorin työaika on 37,5h/vko ja palkkaus sopimuksen mukaan. Työt ajoittuvat arkisin noin klo 8–20 välille. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva. Toivomme pitkäaikaista sitoutumista, ainakin vuoden 2018 loppuun. Haastattelut toteutetaan 20.–21.6. Valitulle ilmoitetaan 21.6. Jos toteutamme 2. vaiheen, se toteutetaan 22.6 ja valitulle ilmoitetaan 22.6. Tehtävään perehdytys ja työsuhde alkavat heinä-elokuussa 2017.

Tiimiläinen, Meilahti Think Company

Helsinki Think Company on akateemisen tiedon käytäntöön viemisestä kiinnostuneiden opiskelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien yhteisö, jonka taustavoimina ovat Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki. Toimintaan kuuluvat kolme yhteistyöskentelytilaa Vuorikadulla, Viikissä ja Meilahdessa sekä erilaiset tapahtumat, bootcampit ja kurssit. Tutustu Helsinki Think Companyn toimintaan osoitteessa thinkcompany.fi.

Etsimme tiiviiseen, iloiseen ja aikaansaavaan joukkoomme tiimiläisiä Meilahteen. Muutamme uusiin, kiehtoviin tiloihin nykyisen Terkko-kirjaston ensimmäiseen kerrokseen Haartmaninkatu 4:ään. Tiimimme Meilahdessa pääsee aitiopaikalta kehittämään Meilahden kampuksen tapahtuma- ja yhteiskehityssisältöjä.

Tiimi vastaa yhteistyöskentelytilojen jokapäiväisestä toiminnasta, tapahtumatuotannon koordinoinnista ja tilojen aktiviteettien ohjaamisesta. Tiimiläiset ovat yhteisömme vahva selkäranka, joka edistää akateemisuuden viemistä käytäntöön yhteisömme kanssa. Työ on osa-aikaista.

Tiimiläisille tarjoamme

 • Opintojen oheen sopivat, joustavat työajat
 • Näköalapaikan pääkaupunkiseudun yrittäjyysympyröihin
 • Innostavan, poikkitieteellisen ja monialaisen työympäristön
 • Tilaisuuden rakentaa uudenlaista toimintaa
 • Mahdollisuuden kasvaa nuorena asiantuntijana

Tiimiläisten tehtäviin kuuluvat

 • Yhteistyöskentelytilan arjen pyörittäminen
 • Tapahtumatuotanto ja sisältöjen fasilitointi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Asiakaspalvelu
 • Yhteisön jäseniin tutustuminen ja heidän tutustuttaminen toisiinsa
 • Viestintä ja Think Companyn tunnettuuden kasvattaminen
 • Ohjaaminen yrittäjyyttä tukevien palveluiden piiriin

Odotamme tiimiläisiltä

 • Kiinnostusta yrittäjyyttä ja yrittäjyystoiminnan kehittämistä kohtaan
 • Aktiivisuutta, idearikkautta ja hyviä sosiaalisia taitoja
 • Kykyä työskennellä sekä suomeksi että englanniksi
 • Kokemus asiakaspalvelutehtävistä, tapahtumatuotannosta ja viestinnästä tai aktiivisuus järjestötoiminnassa katsotaan eduksi

Ansioksi katsotaan erityisosaaminen jossain seuraavista

 • Tapahtumatuotanto, fasilitointi, sisältöjen organisointi
 • Ruotsin kielen taitaminen
 • Verkostoituneisuus oman alan tai yrittäjämäisen toiminnan saralla
 • Blogaus, tekstin tuottaminen, sisältömarkkinointi
 • Nettisivujen päivittäminen ja kehittäminen: wordpress, visual composer

Hostien työaika on noin 12h/hlö/vko toimipisteiden ollessa auki ja palkka noin 625€/kk. Työn määrää voidaan neuvotella tarpeita vastaaviksi. Työt ajoittuvat arkisin noin klo 8–20 välille. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva. Toivomme sitoutumista vähintään lukuvuodeksi 2017–2018. Haastattelut toteutetaan 20.6–21.6. Valituille ilmoitetaan 21.6. Tehtävään perehdytys ja työsuhde alkavat elokuussa 2017 tai sopimuksen mukaan.

Voit hakemusta tehdessäsi perehtyä toimintaamme osoitteessa thinkcompany.fi, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (@helsinkithinkco). 4UNI-ratkaisukilpailu, Miten maailmaa muutetaan -tapahtuma sekä Findery ovat esimerkkejä viime syksynä järjestämästämme toiminnasta.

Hakemukset

Lähetä tiivis hakemuksesi sekä CV:si sähköpostilla osoitteeseen rekrytointi@thinkcompany.fi. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 16.6.2017. Hakemuksen toteutustapa on avoin. Tuo hakemasi tehtävät selkeästi ilmi viestin otsikossa ja hakemuksen sisällössä.

Jos haet Think Companyn tiimiin, kerro hakemuksessasi, miten kehittäisit Think Companyn toimintaa, kasvattaisit yhteisöä entisestään ja mitä taitoja tuot mukanasi tiimiin.

Jos haet Terkon koordinaattoriksi, kerro hakemuksessasi, miten käynnistäisit Terkko Health Hubin vuokraustoiminnan ja rakentaisit aikaansaavaa, innostavaa sekä osallistavaa yhteisöä. Kerro hakemuksessasi myös palkkatoiveesi.

Jos haet molempiin tehtäviin, voit joko eritellä hakemukset samaan viestiin tai yhdistellä molemmista selkeän kokonaisuuden.

Lisätietoja antavat: