Mini Challenge EdTech

Menneenä viikonloppuna Vuorikadun toimipiste täyttyi kuplivalla poikkitieteellisellä energialla – ja kenties hieman jännittyneelläkin, sillä suurin osa Mini Challenge Edtechin osallistujista oli täysin uusia Think Companyn kävijöitä. On aina ilo nähdä uusia naamoja ja siten saada mukaan freesejä ideoita!

Lauantaiaamu alkoi sateisesta usvasta huolimatta pirteästi: vaahtokarkkihaasteen pohjimmainen idea – ryhmäytyminen ja ennakkoluuloton ratkaisuun heittäytyminen – täyttyivät, mutta täytyy antaa myös kunnia erittäin omaperäisille ja arkkitehtonisen näyttäville rakennelmille! Tämän jälkeen koulutusalan yrityskiihdyttämö xEdu sekä turvapaikanhakijoiden työllistymistä edistävä Startup Refugees -verkosto potkaisivat kunnolla intensiiviviikonlopun käyntiin antamalla omat haasteensa. xEdu halusi ratkaisuja 2000-luvun koulun sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettamiseen ja oppimiseen; Startup Refugees kaipasi nopeaa ja kohdennettua kielenoppimista, jotta maahantulijat pääsevät sujuvammin sisään suomalaiseen työelämään.

Lauantain teema työpajassa oli sopivan ongelman löytäminen. Ensin sitä haarukoitiin hyvin isolla kädellä, kahmien mukaan kaikkia ilmiöitä ja toimijoita, jotka liittyvät haasteeseen, jonka jälkeen alettiin sukkuloida kohti spesifiä kysymystä. Parhaimmillaan lopullisessa ongelmassa yhdistyivät tiimin jäsenten vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä vahva tunne siitä, että ongelma on todellinen ja odottaa kipeästi arkielämässä ratkaisijaansa. Oikean ja tarpeeksi tarkan ongelman löytäminen osoittautui yllättävän haastavaksi – joskin myös todella tärkeäksi ratkaisun toimivuuden kannalta. Päivän aikana pöydillä tulvivissa post-it-lapuissa mainittiin muunmuassa vahvuuspohjainen opetus, pelillistäminen ja Työ- ja elinkeinoministeriö, vain hyvin murto-osan mainitaksemme!

Sunnuntaina napattiin tukeva ote itse ratkaisusta. Suurimmalla osalla tiimeistä oli jo lauantain pohjalta heräilevä käsitys omasta ratkaisustaan, jota työpajan mentorit xEdun Niko sekä Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen Tapani parhaansa mukaan haastoivat ja siten kannustivat eteenpäin. Sunnuntaisen rupeaman aluksi opeteltiin myös pitchauksen saloja – ja vaikka lähes kaikki olivat ensikertalaisia, olivat päivän päättäneet loppupitchit hyvin vakuuttavia! Think Companyn tiimi häkeltyi taas jälleen siitä, mitä kahdessa päivässä voikaan saada aikaan, kun osallistujilla on oikea tahtotila ja mielettömästi osaamista. Tiimien ideoista voi lukea lyhyesti alla. Niistä jokaisella on potentiaalia syttyä edtechin taivaalle tuikkimaan ja Think Company seuraakin ilolla ja uteliaisuudella, mihin tiimien tie vie!

Tiimien ideoiden lyhyet kuvaukset:

Aura:

Aura kehitteli viikonlopun aikana ratkaisua suomen kielen oppimisen ja opetuksen haasteisiin. Tuloksena oli idea suomen kielen oppimissovelluksesta, joka yhdistää työpaikkaa hakevat turvapaikanhakijat ja työvoimaa tarvitsevat työnantajat. Suomen kieltä opitaan pelillisesti. Pelaamista ja opiskelua motivoivana tekijänä ovat työnhakijaprofiilin luominen pelin edetessä ja aitojen kontaktien solmiminen työnantajiin.

OPA:

OPA on oppilaslähtöinen palaute- ja arviointialusta, jossa oppilas (tai oppilasryhmä) asettaa itse tavoitteet projektille/kurssille/oppiaineelle, seuraa omaa oppimistaan, sekä sen pohjalta arvioi omaa ja toisten oppimista. Työkalun tarkoituksena on kehittää etenkin tavoitteiden asettamisen ja palautteenannon sekä vastaanottamisen taitoja, sekä ohjeistaa näissä osa-alueissa. Näin oppilas oppii taitoja, joita enenevässä määrin tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Oppilaiden itsensä lisäksi alustan tarkoitus on ottaa myös vanhemmat mukaan oppilaan kehittymisen tukemiseen, joten tavoitteet, harjoitteet ja käytännön vinkit jaetaan myös vanhemmille.

Proffin: 

Proffin kehitti Suomeen tulleillle turvapaikanhakijoille ammatillisen suomen kielen verkkokurssin, johon osallistuminen ei katso aikaa eikä paikkaa. Verkkokurssilla opiskelijat voivat oman ammattialaansa vastaavien videoiden avulla tutustua suomalaisiin työtapoihin ja ammatilliseen suomen kieleen. Videoiden lomassa opiskelijat vastaavat videoita koskeviin monivalintatehtäviin, jotka testaavat yksinkertaisten fraasien ja ammattisanaston muistamista. Kurssin päätteeksi osalla opiskelijoista on mahdollisuus osallistua työpaikkakokeiluun paikallisissa yrityksissä, jotka kuuluvat osaksi Proffin verkostoa. Kurssin tavoitteena on saada mahdollisimman moni turvapaikanhakijoista joko kouluttautumaan uudelleen Suomessa tai oppimaan suomalaisesta työkulttuurista, suomen ammattikielestä omaa koulutustaan vastaavalla alalla.

Ilmiöistä oppimiseen:

Ryhmä Ilmiöistä oppimiseen suunnitteli projektioppimisen työkalun, jossa voidaan ideoida, luoda, toteuttaa ja arvioida oppiainerajat ylittäviä projekteja yhdellä alustalla. Tavoitteena on tehdä näkyväksi oppiaineiden rajapinnoilta löytyvät yhteiset oppimistavoitteet ja helpottaa projektien suunnittelua ja dokumentointia. Koululle muodostuu järjestelmään pankki toteutetuista projekteista ja ideoista ja oppilaalle karttuu portfolio projektien pohjalta tapahtuneesta oppimisesta.

Suomi-Simulaatio

Suomi-Simulaation ratkaisu on ammatillinen vuorovaikutuskurssi terveydenhoitoalan oppilaitoksille, jossa alaa osaavat kielenoppijat ja natiivipuhujat harjoittelevat yhdessä pareittain ammatillisia vuorovaikutustilanteita ja niissä käytettyä kieltä. Kurssin tarkoituksiin suunniteltu sovellus ohjaa vuorovaikutusta antamalla puhujille toteutettavia tilanteita ja rooleja sekä käytettävää sanastoa, jota kielenoppijat ovat voineet etukäteen harjoitella saman sovelluksen avulla.

Intensiivisen Mini Challenge -viikonlopun lopussa tunnelma oli väsymyksestä huolimatta innostunut. Osallistujat oivalsivat viikonlopun aikana, että heillä on paljon annettavaa omalle tiimilleen. Saman oppiaineen opiskelijoiden keskellä saattaa vahingossa unohtaa omat vahvuutensa. Monitieteisessä tiimissä on helpompi ymmärtää, mitä on opinnoissaan oppinut, ja mikä on oman erityisosaamisen ytimessä.

Seuraava Mini Challenge on jo suunnitteilla, joten pysykää kuulolla!

'Luokkakuva'