Mielenterveyshoito ja mielenterveyden ylläpitäminen ovat digitalisaation myötä murroksessa, ja koronakriisin vuoksi asetettavien rajoitusten myötä teknologian rooli mielenterveyspalveluissa korostuu entisestään. Haastattelimme Meru Healthin perustaja Kristian Rantaa, joka on seurannut läheltä mielenterveyspalveluiden kehitystä ja ollut kehittämässä teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja mielenterveyden hoitoon.

Miten Meru Health syntyi ja mikä on sen missio?

Meru Health perustettiin 2016 ratkaisemaan muutama keskeinen ongelma mielenterveyden hoidossa. Ensinnäkin hoitoon on vaikea päästä muun muassa siksi, että hoitoresursseja ei ole tarpeeksi. Toiseksi mielenterveysongelmien, kuten masennuksen hoidot eivät toimi kovin hyvin: esimerkiksi masentuneista vain noin 50 % paranee hoidon myötä niin, ettei saa uutta masennusepisodia 1–2 vuoden sisällä. Meru Health pyrkii myös voimaannuttamaan ihmisiä hoitamaan ja ylläpitämään omaa mielenterveyttään paremmin tulevaisuudessa.

Meru Health synnyn taustalla on myös perustajien omia kokemuksia. Itselläni henkilökohtaista tästä tekee se, että menetin aikoinaan isoveljeni Peterin masennukselle. Myös Meru Healthin muilla perustajilla on omia kokemuksia oman perheen piirissä mielenterveyden haasteista.

Millainen rooli teknologialla voi olla mielenterveyspalveluiden toteuttamisessa?

Teknologialla voi olla valtavan suuri rooli tasavertaisemman ja tehokkaamman mielenterveyden hoidon luomisessa. Teknologia voi auttaa tekemään hoidosta yksilöllisempää sekä parantaa diagnoosien tekemistä ja tarkkuutta. Teknologian avulla voidaan myös tarjota henkilökohtaisempaa ja enemmän läsnä olevaa hoitoa. Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä ja sen prosessit perustuvat edelleen laajasti käyntipohjaisuuteen, joka ei monissa sairauksissa ole paras tapa hoitaa potilaskontaktia.

Mitä kehityskohtia nykyisissä mielenterveyspalveluissa on?

Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää ja siihen tulisi satsata paljon enemmän tulevaisuudessa. Toisaalta myös hoitoa pitäisi kehittää: hoidon tehokkuus on keskimäärin huonolla tolalla tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla.

Millainen olisi ideaali mielenterveyspalveluiden tulevaisuus Suomessa ja mitä sen toteutumiseen vaaditaan?

Ensinnäkin Suomeen pitäisi saada perusterveydenhuollon piiriin Terapiatakuun kaltainen varhaisen vaiheen mielenterveyden hoidon malli, jossa ihmiset pääsisivät tarvittaessa nopeasti hoitoon ja saisivat pääsyn toimiviksi osoitettuihin psykososiaalisiin hoitoihin joko etänä tai paikan päällä. Esimerkiksi Ruotsissa tällainen malli on jo olemassa ja etähoitoa mielenterveyden tarpeisiin on saatavilla perusterveydenhuollon puitteissa.

Meru Health toimii sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Millaisia eroja on Yhdysvaltojen ja Suomen mielenterveyspalveluiden toiminnassa? Entä millaisia eroja on havaittavissa Suomen ja Yhdysvaltojen mielenterveysongelmia koskevassa asenneilmapiirissä?

Yhdysvalloissa ollaan selvästi avoimempia kokeilemaan uusia juttuja sekä keräämään dataa ja tekemään tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään mikä toimii ja mikä ei, ja mistä kuluttajat pitävät ja mistä eivät. Yhdysvalloissa on toisaalta paljon sairaampi aikuisväestö kuin Suomessa, ja tämä pätee myös mielenterveyden ongelmiin. Suomessa on toisaalta paljon paremmin toimiva ja tasavertaisempi terveydenhuoltojärjestelmä kuin USA:ssa keskimäärin.

Lisäksi Suomessa masennuksesta on jo pitkään voinut puhua avoimesti, kun taas Yhdysvalloissa stigma on vasta nyt alkanut murtumaan pikkuhiljaa.

Meru Health on tänä vuonna mukana mahdollistamassa PsyHack-haastekilpailua. Jos siis haastattelun teemat jäivät mietityttämään ja haluaisit itse tehdä jotakin mielenterveyden edistämiseksi teknologian avulla, suuntaa osoitteeseen psyhack.fi ja ilmoittaudu mukaan PsyHackiin!

teksti: Tuuli Hongisto