Miten kehittää työn merkityksellisyyttä ja tukea kestäviä elämäntapojen muutoksia työpaikoilla? Näitä kysymyksiä ratkotaan 15.–17.3. Helsinki Think Companyn ja UniSportin järjestämässä PsyHack-haastekilpailussa, johon voi hakea 3.3. saakka.

Teksti: Fida Kettunen
Kuva: Tapio Auvinen

Hyvinvoivat työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara. Tämä on kulunut väittämä, jonka jokainen johtaja varmasti allekirjoittaa, mutta harva aidosti ymmärtää.

Tuloksellisuuden, tehokkuuden ja kasvutavoitteiden aikakautena on helppo työntää työntekijöiden hyvinvointi toissijaiseksi to do -listaksi. Rasti ruutuun:

Hyvinvointipäivä. Check!

Työterveyshuolto. Check!

Työtyytyväisyystaso. Melkein check.

Sairauspoissaolot. Check?

Mutta työyhteisö kyllä haistaa, jos hyvinvoinnista välitetään vain näennäisesti. Voi esimerkiksi olla työsuhteen kannalta parempi jättää kehityskeskustelut tekemättä kuin toteuttaa ne huonosti. Työntekijöiden epäilykset herättää myös leikkiosallistaminen eli toiminta, jossa kuunnellaan ruohonjuuritason ideoita myötäilevästi ilman aitoa tahtoa sisällyttää niitä oikeaan päätöksentekoon.

 

Työnantajat hyvinvointihaasteen edessä

Työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan, ja samalla työstä tulee entistä useammalle terveysriski. Suosiotaan työmuotona kasvattaa esimerkiksi vuorotyö, jonka on havaittu johtavan monenlaisiin terveysongelmiin. Yhtenä syynä tähän on pidetty vuorotyön aiheuttamia huonoja elämäntapoja, jotka altistavat työntekijän sairauksille. Monia kaivaa työssään myös se, ettei raadanta tunnu merkitykselliseltä. Tällä on vakavia seurauksia yksilölle ja yhteisölle: merkityksettömyyden tunteella on tutkitusti yhteys jopa kuolleisuuteen, masennuksen ilmenemiseen ja itsemurhariskiin.

Jos organisaatio haluaa menestyä muuttuvassa työelämässä, sen on pidettävä huolta tärkeimmästä voimavarastaan entistä paremmin. Parhaimmat tulokset syntyvät, kun työntekijöillä on usko sekä oman työn merkitykseen että organisaation aitoon välittämiseen. Tästä kehittyy molemminpuolinen, luottamukseen perustuva side, jossa positiivisen kierteen lailla kehitetään yksilöitä, yhteisöä ja siten myös liiketoiminnallista tulosta. Kun työntekijällä on vielä terveyttä edistävät elämäntavat, yhtälö toimii.

 

 

PsyHack ratkoo työelämän haasteita ainutlaatuisella menetelmällä

Mutta miten tukea elämäntapojen kestävää kehitystä? Miten luoda tavanomaiseen työhön merkityksellisyyttä? Miten luoda konkreettisia työntekijöiden hyvinvointia kehittäviä ratkaisuja osaksi organisaatioiden toimintaa?

Viikonlopunmittainen psykologian haastekilpailu PsyHack tarjoaa mahdollisuuden ratkaista työelämän kimurantteja haasteita yksilön ja siten koko työyhteisön hyvinvoinnin puolesta psykologian keinoin. Tänä vuonna olemme kiteyttäneet PsyHackin haasteet kahteen eri näkökulmaan: työn merkityksellisyyteen ja elämäntapojen voimaan.

PsyHack on Suomen ensimmäinen psykologian alan haastekilpailu, joka järjestetään nyt toisen kerran. Ensimmäisen kerran PsyHackin järjestivät psykologian opiskelijat vuonna 2017. Järjestäjä Jaakko Sahimaalle se oli loistava kokemus.

“PsyHack vahvisti minulle käsitystä siitä, että tämänkaltaiselle innovointitoiminnalle on tarvetta psykologian alalla. Hackathon on kaikessa lyhykäisyydessään ja aikapaineistuksessaan yllättävän hedelmällinen konsepti luoda suuri määrä erilaisia toimivia ja potentiaalisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Tällaista toimintaa tulisi hyödyntää laajemminkin työelämässä”, Sahimaa sanoo.

Lue lisää toteutuneesta tapahtumasta: https://thinkcompany.fi/psyhack-2019-tuotti-ratkaisuja-tyoelaman-ja-hyvinvoinnin-haasteisiin/

Lähteet:
Frank Martela & Anne B. Pessi 2018 : Significant Work Is About Self-Realization and Broader Purpose: Defining the Key Dimensions of Meaningful Work.

Lewis, L & Russ, T 2012 ’Soliciting and using input during organizational change initiatives: What are practitioners doing?’, Management Communication Quarterly, vol. 26, no. 2, pp. 267–294.

Mishra, K, Boynton, L & Mishra, A 2014 ‘Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications’, International Journal of Business Communication, vol. 51, no. 2, pp. 183–202.

Zhao, I & Turner, C 2008 ‘The Impact of Shift Work on People’s Daily Health Habits and Adverse Health Outcomes’,  The Australian Journal of Advanced Nursing, vol. 25, no. 3, pp. 8–22.